Informatieverzoek due diligence (Engels)

-- Voor kopers, verkopers en adviseurs --

Gedetailleerd informatieverzoek in het Engels op basis waarvan juridisch due diligence kan worden gedaan of een (online) dataroom kan worden ingericht voor een overname van activa/passiva of aandelen.

De checklist kan de volgende onderwerpen omvatten: ondernemingsrechtelijke aspecten, financiële informatie en financiering, commerciële overeenkomsten, arbeidsrecht en pensioen, (on)roerende goederen, intellectueel eigendom, IT en data protection, milieu, gezondheid en veiligheid, regelgeving en compliance, verzekeringen en geschillen.

De volgende elementen van dit document kun je naar eigen inzicht inrichten:

  • Context waarin het verzoek wordt gedaan
  • Type transactie (activa/passiva of aandelendeal)
  • Scope van het verzoek
  • Referentieperiode waarvoor informatie wordt gevraagd
  • Materialiteitsdrempels

Onze partner VESPER Advocaten biedt validatie van dit document tegen een kortingstarief. Dit kun je aanvragen na het invullen van de vragenlijst voor dit document. VESPER Advocaten kan je ook verder ondersteunen in de deal.

Onze partner Virtual Vaults biedt uitstekende online dataroom services voor overnames van elke omvang. Je kunt een offerte opvragen na het invullen van de questionnaire voor dit document.

Resultaten van een due diligence onderzoek worden uitgewerkt in een aandelenverkoop- en koopovereenkomst (SPA) tussen de partijen bij een overnametransactie. Gebruik onze verkopersvriendelijke SPA of kopersvriendelijke SPA (in het Engels) voor verdere uitwerking van je transactie.


Houd bij het invullen van de vragenlijst rekening met het volgende:

  • beantwoord de vragen zo volledig mogelijk. Zo bespaar je tijd en geld bij het voltooien van het document nadat je het hebt aangemaakt;
  • het is geen probleem als je het antwoord op een vraag niet weet. We nemen placeholders op in het aangemaakte document zodat je daarna gemakkelijk de uitstaande punten kunt oppakken; en
  • als je op het pictogram (?) naast een vraag klikt krijg je informatie over format, hoe je de vraag moet interpreteren en op welke manier je de vraag moet beantwoorden.