Convertible loan agreement (Engels)

-- Voor founders, investeerders en hun adviseurs --

Uitgebreide convertible loan agreement (CLA) naar Nederlands recht in het Engels tussen de vennootschap als inlenende partij en één geldverstrekker. De CLA bevat voor Nederland marktconforme clausules en kan funding van iedere omvang faciliteren.

De CLA gaat ervan uit dat de inlenende partij een besloten vennootschap is. Geldverstrekkers kunnen van elke aard zijn, zeker ook particulieren.

De volgende elementen van dit document kun je naar eigen inzicht inrichten:

  • Gegevens van de partijen
  • Keuze voor eenmalige lening of een serie leningen
  • Leningvoorwaarden, zoals bedrag en rentepercentage
  • Clausules met betrekking tot conversie in aandelen
  • Achterstelling van de lening(en)
  • Most Favoured Nation clausule
  • Geschillenbeslechting

Onze partner VESPER Advocaten biedt validatie van dit document tegen een kortingstarief. Dit kun je aanvragen na het invullen van de vragenlijst voor dit document. VESPER Advocaten kan je ook verder ondersteunen in de deal.

HMK Notarissen biedt op basis van de door Specter gegenereerde documentatie naadloze ondersteuning bij conversie in aandelen.

Gebruik onze VC aandeelhoudersovereenkomst voor het vastleggen van belangrijke afspraken tussen founders en investeerders en onze verkopersvriendelijke SPA om exit transacties in een later stadium gemakkelijk te faciliteren.


Houd bij het invullen van de vragenlijst rekening met het volgende:

  • beantwoord de vragen zo volledig mogelijk. Zo bespaar je tijd en geld bij het voltooien van het document nadat je het hebt aangemaakt;
  • het is geen probleem als je het antwoord op een vraag niet weet. We nemen placeholders op in het aangemaakte document zodat je daarna gemakkelijk de uitstaande punten kunt oppakken; en
  • als je op het pictogram (?) naast een vraag klikt krijg je informatie over format, hoe je de vraag moet interpreteren en op welke manier je de vraag moet beantwoorden.