Non-disclosure agreement VC (Engels)

-- Voor founders, investors en adviseurs --

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) in het Engels die kan worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie in het kader van een voorgenomen venture capital investering.

De overeenkomst legt de ontvangende partij en haar vertegenwoordigers de plicht op alle informatie in verband met de investering en de betrokken onderneming geheim te houden.

De overeenkomst bevat ook aansprakelijkheidsbepalingen voor de ontvanger en vrijwaringclausules, beperking van de aansprakelijkheid van de verstrekkende entiteit, bescherming van intellectueel eigendom en regels rond veilig documentbeheer.

De volgende elementen van dit document kun je naar eigen inzicht inrichten:

  • Details van de betrokken partijen
  • Niet-wervingsbeding
  • Kopieerbeperkingen en bewaarbeleid
  • Duur van de verplichtingen
  • Communicatie tussen de partijen
  • Gelijktijdig proces met meerdere investeerders
  • Geschillenbeslechting

Onze partner VESPER Advocaten biedt validatie van dit document tegen een kortingstarief. Dit kun je aanvragen na het invullen van de vragenlijst voor dit document. VESPER Advocaten kan je ook verder ondersteunen in deze en opvolgende investeringsronden.

Onze partner Virtual Vaults biedt uitstekende online dataroom services voor veilige uitwisseling van informatie. Je kunt een offerte opvragen na het invullen van de questionnaire voor dit document.

Founders en investors werken de investering verder uit in bijvoorbeeld een convertible loan agreement en/of een shareholders agreement. Gebruik daarvoor onze CLA of SHA.


Houd bij het invullen van de vragenlijst rekening met het volgende:

  • beantwoord de vragen zo volledig mogelijk. Zo bespaar je tijd en geld bij het voltooien van het document nadat je het hebt aangemaakt;
  • het is geen probleem als je het antwoord op een vraag niet weet. We nemen placeholders op in het aangemaakte document zodat je daarna gemakkelijk de uitstaande punten kunt oppakken; en
  • als je op het pictogram (?) naast een vraag klikt krijg je informatie over format, hoe je de vraag moet interpreteren en op welke manier je de vraag moet beantwoorden.